Порадник працевлаштування в Польщі

poradnik-ru

Залежно від відповідного терміну праці, форми і фаху, в якому кандидати-працівники планують працевлаштування в Польщі, перевагу мають різні види процедур – від тимчасового працевлаштування ( на підставі освідчення про намір доручення праці), до тривалого дозволу на працю. Для осіб, які зацікавлені сезоновою працею ( наприклад- з можливістю сезонового заробітку), особливо привабливою формою легалізації праці в Польщі є працевлаштування на підставі освідчення про намір доручення праці іноземцям.

Таке освідчення дає можливість працювати в Польщі 6 місяців на протязі 1 року без потреби отримання дозволу на працю. Ця процедура є спрощена відносно до традиційної, котра вимагає від польського роботодавця отримання дозволу на працю для іноземця. Завдяки цьому, від рішення про працевлаштування кандидата до моменту початку праці , може минути менше ніж 2 тижні. Крім України, цю форму легалізації працевлаштування можуть застосовувати теж громадяни Росії, Білорусії, Молдавії, Грузії, але однак це українські громадяни залишаються в тій групі іноземців, які мають переважну більшість серед працевлаштованих на підставі освідчення.

Аплікація на ваканції праці в Польщі

Перш ніж розпочнеться процедура легалізації перебування, кандидат повинний звернути на себе увагу польського роботодавця, складаючи аплікацію до нього безпосередньо або за посереднецтвом агенції праці, такої як EWL Україна. З цією метою варто заповнити формуляр ( резюме), котрий розміщений на нашій сторінці в інтернеті і вислати на адрес із вказаною ваканцією, на яку аплікує. Після прийняття рішення роботодавцем, його завданням є зголошення внеску про намір доручення праці кандидату. І тільки після того, як освідчення буде зараєстроване польським роботодавцем і переслане до кандидата, кандидат може звернутись до польського генерального консульства на Україні в справі видання візи. До приїзду в Польщу, окрім візи, обов’язковим є дійсний закордонний паспорт.

Реєстрація в e-Konsulat

Можна зауважити великий прогрес в польській візовій політиці. Одним з таких кроків, було знесення оплат за польську державну візу в минулому році з правовою можливістю працевлаштування для громадян України, які перебувають в Польщі не менше ніж 3 місяці і не довше як рік. Таку заяву про видання візи з метою виконання праці складається в генеральному консульстві відповідно до місця проживання кандидата. Перш ніж складати таку заяву про видання візи, потрібно зареєструватись онлайн на сторінці в інтернеті в e-Konsulat (www.e-konsulat.gov.pl). Завдяки цьому іноземець може зорієнтуватись в актуальних можливих термінах до складання заяви про видання візи, заповнити анкету в інтернеті, видрукувати її і звернутись з нею до консульства в відповідному часі, визначеному автоматично при реєстрації on-line.

Процедура видання візи до праці в польському генеральному консульстві або візовому центрі

До візової заяви повинні бути додатково заміщені – паспорт,біометричне фото кандидата, страховий поліс, а також документ, який засвідчує мету перебування ( освядчення чи дозвіл на працю). В деяких випадках консул може вимагати додатково документів, засвідчуючих кваліфікації або освіту. Іншою формою легалізації побуту може бути дозвіл на тимчасове проживання, на підставі якого видається працівникові карта тимчасового побуту. Перевагою такого дозволу, на підставі карти побуту, над візою до праці для особи, яка працює в Польщі є термін, на протязі якого дозвіл є дійсний (на даний момент дво- або чотирьохразово довший), а також можливість праці, без її переривання, завдяки складанню заяви на території Польщі без потреби складання документації в польських консульствах на Україні. В обох випадках особою, котра складає аплікацію на карту побуту є працівник, а не роботодавець.

Приїзд і підписання умови

Після отримання візи кандидат може легально приїхати і працювати в Польщі, підписати контракт з роботодавцем і розпочати працю. Слід теж пам ятати, що брак підтвердження підписаного контракту між працівником і роботодавцем у письмовому вигляді становить порушення закону - згідно з польським законодавством, освідчення про замір надання праці не становить підтвердження працевлаштування у роботодавця.

Особи, котрі планують тривалий виїзд або постійну працю також можуть стосувати спрощену процедуру, на підставі освідчення, після 6 місяців польський роботодавець може продовжити контракт про працю, реєструючи при цьому заяву про дозвіл на працю. Така заява дає можливість працювати на протязі тривалого часу на підставі освідчення ( від 1 до 2 років, а в деяких випадках навіть навіть довше), використовуються часто як форма легалізації праці на кандидатів ваканцій середнього і вищого ступеня, в тому числі і спеціалістів високих кваліфікацій.

Про що варто знати?
Зверни особливу увагу на умови працевлаштування, яке гарантує роботодавець – заробітна плата, ваканця, різновид контракту, вимір часу праці. Чи така сама інформація є вказана в оголошені про працю, контракті, освідчені? Інформація, вказана в контракті і яка стосується умов працевлаштування не тільки повинна бути ідентична з тією, що вказана в документі легалізаційному перебування, але також повинна бути перекладена на російську і українську мови.

Згідно з польським законодавством, польські агенції посереднецтва працевлаштування не можуть отримувати додаткових оплат від кандидатів, повязаних зі знаходженням місця працевлаштування, консультацією або шуканням праці в Польщі. Оплати можуть бути здійснені тільки в випадку фактичних коштів, заплачених агенцією, пов язаних з транспортом до місця праці, видання візи, медичним оглядом або перекладом документів. Закони ці, на жаль, досить вільно інтерпретуються в Україні, тому першочергово варто взяти до уваги послуги, які пропонують і надають безкоштовні посередники праці.

Співпрацють з нами:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.