Політика конфіденційності

§1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Адміністратор особових даних — EWLIT товариство з обмеженою відповідальністю, командитне товариство, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaszeczno NIP (ідентифікаційний номер фізичної особи) 5223027292, REGON (офіційний національний реєстр суб'єктів народного господарства) 361286554, вписаний до Національного судового реєстру, який веде окружний суд у Варшаві, XII відділ офіційного національного судового реєстру KRS (національний судовий реєстр): 0000553016. керівник сайту www.ewl.com.pl забезпечує особові дані своїх користувачів, докладаючи відповідні основні та технічні засоби необхідним правом, яке є обов'язковим на території всієї Польщі.
Користувачем сайту www.ewl.com.pl є кожен, хто користується послугами, наданими електронним шляхом через/на сайті.

Зібрані особові дані Користувачів сайту www.ewl.com.pl підлягають фізичному і правовому захисту завдяки застосуванню відповідної технічної й інформаційної інфраструктури, застосування цих процедур вимагається законом від 29 серпня 1997 року про охорону особових даних (Dz. U. Z 2014 r. roz. 1182, 1662) і законом від 18 липня 2002 року про надання послуг електронним шляхом (Dz. U. Z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Адміністратор особових даних поважає права Користувачів, одночасно піклуючись про безпеку всіх наданих даних, а також інформації за допомогою інтернет сторінки www.ewl.com.pl.
Цей документ являється способом збору і обробки всіх даних, в тому числі і особових, отриманих від осіб, які відвідують, а також користуються послугами інтернет сторінки, яка діє під адресою www.ewl.com.pl.

§2. ДАНІ, ЗІБРАНІ АДМІНІСТРАТОРОМ ДАНИХ

Адміністратор даних збирає, обробляє, а також використовує особові дані добровільно надані своїми Користувачами виключно тоді, коли вони завчасно підтвердили згоду на їх оброблення.
Всі дані, які надані Користувачами обробляються перед усім с цілю реалізації в правильний спосіб послуг наданих Інтернет сторінкою www.ewl.com.pl/
Адміністратор даних збирає, а також оброблює:

a) дані необхідні для контактного формуляра:

Прізвище та ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти (e-mail)
b)
дані необхідні для формуляра замовлення з точки зору попиту на відповідних працівників:
Назва фірми, номер телефону, адреса електронної пошти (e-mail)
c)
дані необхідні для реєстрування CV (резюме):
Прізвище та ім'я, адреса проживання, дата народження, номер телефону, адреса електронної пошти (e-mail), номер паспорту або документа, який підтверджує вашу особу, ім'я батьків, CV.

Адміністратор даних оброблює особові дані Користувачів необхідні для налагодження і формування змісту, змінення або припинення правовідносин в рамках послуг наданих інтернет сторінкою www.ewl.com.pl, а також інші необхідні дані, які надаються Користувачем, необхідні зі сторони властивості наданих послуг (відповідно до art. 18 ust. 1 i 2 від 18 липня 2002 року про надання послуг електронним шляхом).

Адміністратор даних гарантує всім зареєстрованим Користувачам дотримання їх прав відповідно до закону від 29 серпня 1997 року про охорону особових даних (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182.1662), а також право до огляду особових даних, право вимагання оновлення або видалення особових даних, право висунення заперечення в випадках, які записані в законі. Все це Користувач може зробити:

шляхом відправлення відповідної інформації на електронну пошту, на електронну адресу Адміністратора: biuro@ewl.com.pl

Збір особових даних Інтернет сторінки www.ewl.com.pl був заявлений до реєстрації Генеральному Інспектору Охорони Особових Даних.

§3. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБОВИХ ДАНИХ

Адміністратор даних може використовувати інформацію, надану Користувачем виключно в спосіб заявлений в цьому документі. Будь-яке використання інформації в інший спосіб, ніж заявлено в цьому документі, буде пов'язано з інформуванням Користувача про метод і цілі їх використання, а також буде вимагати від Користувача будь-якої згоди на їх використання.

Особові дані Користувача використовуються перед усім з цілю правильного проведення і забезпечення ефективної роботи Інтернет сторінки www.ewl.com.pl, а також надання послуг електронним шляхом, особливо з цілю відповіді на питання, які були задані за допомогою контактного формуляра, або формуляра замовлення, а також для потреб, необхідних для реалізації процесу рекрутації зараз і в майбутньому для клієнтів Адміністратора, який шукає працівників в залежності від наданих Користувачем формуляру і наданих угод. Ваша угода надається окремо для кожного кроку.

Основні дані, які надані користувачами можуть бути використані з цілю надання для нього торгових інформацій безпосередньо Адміністратором даних, а також з цілю висилання до нього Newslettera, який буде заміщати в собі інформацію, пов'язану з Інтернет сторінкою і запропонованими вакансіями. На такі послуги Адміністратор даних і Користувач надають окрему згоду під час заповнення формуляра для підписки на Newsletter.

Адміністратор даних надає особові дані своїх Користувачів, які дають згоду на участь у процесі рекрутації клієнтам Адміністратора, тим хто шукає працівників.

Адміністратор особових даних залишає за собою можливість надання особових даних Користувача іншим фірмам на основі письмових договорів, наданих відповідно до art. 31 Закону від 29 серпня 1997 року: “Про охорону особових даних” (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182, 1662) цілю якого є виконання послуг для Інтернет сторінки www.ewl.com.pl, що приводить до правильної її експлуатації, а особливо послуг пов'язаних з хостингом, утриманням, обслуговування серверів, на яких функціонує Інтернет сторінка, адміністрація Інтернет сторінки, проведення робіт по технічному обслуговуванню Сторінки, а також дослідження скарг і пояснення причин несанкціонованого використання електронних послуг. Адміністратор надає персональні дані Користувачів, якщо цього вимагає відповідна державна установа, а особливо - після пред 'яви на основі яких юридичних законів або обґрунтування необхідності використання цих даних.

Адміністратор даних використовує технології Cookies метою якого є регулювання Інтернет сторінки www.ewl.com.pl до потреби Користувача. Користувач може не надавати своєї згоди на те, щоб заповнені ним дані були запам'ятовні і щоб він міг без повторного введення використати їх в наступних підрозділах Інтернет сторінки. Власники інших сайтів не будуть мати доступу до даних наданих в цьому пункті. Якщо Користувач не згоден на персоналізацію Інтернет сторінки він може виключити обслуговування Cookies в налаштуваннях інтернет сторінки.

Адміністратор даних використовує дані з системних журналів спираючись на загальні принципи з'єднань, реалізованих в мережі Інтернет, наприклад, на IP адресу Користувача. Всі дані, які зберігаються в системних журналах, а також дані експлуатації, які надають дані про активність Користувача на Інтернет сторінці www.ewl.com.pl використовуються Сторінкою в відповідності з Законом, особливо в технічних або статистичних цілях.

§4. БЕЗПЕКА

Адміністратор даних прикладає якомога більше зусиль ставлячи за мету безпеку даних Користувачів, особистих даних, а особливо перед їх втратою, неправильним використанням, доступом неуповноважених осіб і їх розголошенню.

Будь яка підозра в наближенні небезпечної ситуації, яка пов'язана з наданням даних або доступу осіб неуповноважених до цього, треба негайно повідомити про це Адміністратора персональних даних, надсилаючи йому відповідний лист на пошту: biuro@ewl.com.pl

§5. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Якщо Користувач не підтверджує правил записаних в цьому документі то він має припинити користування Інтернет сторінкою.

Адміністратор даних залишає за собою право до змін в цьому документі. У випадку змін про які йде мова вище, Користувач буде кожен раз попереджений і також зможе їх прийняти або ж відмовитись.

Цей документ набуває чинності з 7 липня 2017 року.

Співпрацють з нами:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.