Поради

Рекомендуємо Вам прочитати документи, які є підставою працевлаштування на території Польщі та Європейського Союзу( усі документи на польській мові).
Ustawa o promocji zatrudnienia - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 , z późn. zm.),
Wydawanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),
Wydawanie zezwoleń na pracę 2 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 85),
Wysokości wpłat przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409),
Procedura uproszczona - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1116, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114),
Ustawa o cudzoziemcach - ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
Ustawa o pobycie obcokrajowców na terytorium RP - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr.144 poz. 1043),
Umowa międzynarodowa - umowa międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864 - załącznik XII),
Kryteria wydawania zezwoleń - rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2009r. nr 106, poz. 3033).
• Ustawa o ochronie danych osobowych
 

Унизу Ви також можете знайти  поради, як добре написати своє резюме.

 


Як добре написати своє резюме?


 

  • Резюме - це Ваша візитна картка для майбутнього працедавця. Саме завдяки поданій у ній інформації працедавець і кадрове агентство можуть  оцінити кваліфікації кандидата.
  • Резюме  присилайте тільки  у форматах doc або PDF.
  • Резюме слід писати акуратно та зрозуміло. У ньому слід зазаначити усі необхідні особисті дані кандидата, додати його фотографію і правдиву інформацію про освіту, професійний досвід,  курси,  отримані сертифікати.
  • В "Oсобистих даних" обов'язково слід вказати  ім'я і прізвище, дату народження, домашню/контактну адресу,  контактний телефон,  електронну пошту. Особливо важливими є рубрики про професійний досвід і кар'єру.  Місця праці слід вказувати з коротким описом обов*язків. Також важливою інформацією для працедавців є період, протягом якого працівник працював на даному місці.
  • У рубриці "Вміння" слід  вказати професійні компетенції : знання іноземних мов, водійські права, технічні вміння (праця з виробничими машинами), отриманні сертифікати та закінченні курси.
  • Якщо Вам необхідно додати документи, що підтверджують особисті дані, вміння або сертифікати, вони повинні бути додані окремо у вигляді скану - зазвичай в графічному форматі JPG.
  • Також просимо вказувати номер і серію закордонного  паспорту, номер і термін  візи ( якщо є).
Співпрацють з нами: